Languages

Grand hotel lund

Grand Hotel Lund, Sweden logo Logo of Grand Hotel Lund, Sweden

The perfect location for your Events

vaktmästare

COVID-19

Vi har en massa bra förslag på hur du kan arrangera trevliga möten, konferenser och fester på ett säkert sätt, men med anledning av COVID-19 råder särksilda villkor och begränsningar. Bland annat gäller just nu inte de angivna max-antalen för våra olika lokalers möbleringsförslag samt att vi inte tillåter dans i samband med fester. 

Vi följer Svenska Mötens rekommendationer gällande möten och tillställningar för fler än 50 gäster https://www.svenskamoten.se/nyheter/vad-sager-anders-tegnell-om-moten-over-50-personer/

För att möta de ökade kraven på digitala möten har vi som jobbar med service på hotellet utbildat oss i hur vi hjälper dig på bästa sätt att förbereda ditt nästa möte på Grand. Vi har dessutom investerat i ny teknisk utrustning som gör det möjligt för dina gäster att ta del av ditt möte på distans, tex kameror i Piraten Salen. När vi inte självla kan svara på dina frågor eller behöver stärka upp vår teknik ytterligare tar vi gärna hjälp av vår duktiga samarbetspartner Evenemangsteknik. 

Check rates

Book a Table
Book a Table
Please select one of the options below.