Languages

Grand hotel lund

Grand Hotel Lund, Sweden logo Logo of Grand Hotel Lund, Sweden

The perfect location for your Events

vaktmästare

COVID-19

Vi har en massa bra förslag på hur du kan arrangera trevliga möten, konferenser och fester på ett säkert sätt, men med anledning av COVID-19 råder särksilda villkor och begränsningar. Bland annat gäller just nu inte de angivna max-antalen för våra olika lokalers möbleringsförslag samt att vi inte tillåter dans i samband med fester. 

Vi följer Svenska Mötens rekommendationer gällande möten och tillställningar för slutna sällskap. Se gärna samlad information genom att klicka här.

För att möta de ökade kraven på digitala möten har vi som jobbar med service på hotellet utbildat oss i hur vi hjälper dig på bästa sätt att förbereda ditt nästa möte på Grand. Vi har dessutom investerat i ny teknisk utrustning som gör det möjligt för dina gäster att ta del av ditt möte på distans, tex kameror i Piraten Salen. När vi inte själva kan svara på dina frågor eller behöver stärka upp vår teknik ytterligare tar vi gärna hjälp av vår duktiga samarbetspartner Evenemangsteknik. 

Check rates

Book a Table
Book a Table
Please select one of the options below.