Språk

Grand Hotel i Lund

Grand Hotel Lund, Sweden logo Logo of Grand Hotel Lund, Sweden

Den perfekta platsen för ert arrangemang

Falstaff Fakir

"Falstaff, Fakir", journalisten och författaren Axel Wallengren (1865-1896), är en centralfigur inom lundahumorn. På Grand har han gett namn åt ett mindre men välplanerat konferensrum.

Rummet är som gjort för små grupper i intima möten. Ett klassiskt rum för en mindre styrelsesittning, med modern konferensteknik.

Information

Styrelsesittning: 10 platser
Storlek: 25 m2
Utrustning: Whiteboard, LCD TV, ClickShare, BrainLit

Boka rum

Boka bord
Boka bord
Välj ett av alternativen nedan