Språk

Grand Hotel i Lund

Grand Hotel Lund, Sweden logo Logo of Grand Hotel Lund, Sweden

Läs mer om Grand Hotel

Grandiosa Sällskapet är en vänförening för Grand Hotel i Lund som bildades vid Grands 100-årsjubileum 1999 med uppgift att stödja och vårda varumärket Grand Hotel. 

Läs allt om sällskapets historia, arrangemang, medlemsförmåner, medlemsbrev, Årets Lundensare och hur du kan bli medlem under nedan länk:

Grandiosa Sällskapets hemsida

Väl mött på allt grandiost! 

Boka rum

Boka bord
Boka bord
Välj ett av alternativen nedan