Språk

Grand Hotel i Lund

Grand Hotel Lund, Sweden logo Logo of Grand Hotel Lund, Sweden

Med smak för god mat

Menyer:

Middag i mörker 28/10

Kl. 18:00.Pris 1095 kr inklusive dryckespaket. Boka plats.

Låt en middagssittning utöver det vanliga i total mörker
skärpa dina sinnen. Smakar mat annorlunda när du inte
längre kan se vad som ligger på din tallrik? Klarar du
att skilja på det röda vinet från det vita? Om du vågar så
utlovar vi dig en kväll du sent kommer att glömma

Menyer:

Boka rum

Boka bord
Boka bord
Please select one of the options below.