Språk

Grand Hotel i Lund

Grand Hotel Lund, Sweden logo Logo of Grand Hotel Lund, Sweden

Läs mer om Grand Hotel

Grand Hotel i Lund skall vara den självklara mötesplatsen för gastronomi, boende och upplevelser, präglat av kultur, tradition och förnyelse.

Företagets byggstenar och värderingar

1.1 Företagets värderingar

Värderingarna är övergripande uttryck för de grundläggande förhållningssätt som skall genomsyra vårt arbete inom hela företaget.

Ansvarstagande

Vi har ansvar att använda vår kunskap, information och möjlighet att fatta beslut för att aktivt främja företaget.

Ambassadörskap

Vi skall alltid genom gästorienterad servicekultur, stolthet och engagemang agera som positiva språkrör för företaget.

Utveckling

Vi skall kontinuerligt förbättras genom innovation, lyhördhet och omvärldsmedvetenhet.

Etik, moral och samhällsansvar

Vi följer lagar och förordningar samt medverkar aktivt till förbättringar i både samhälle och miljö. Vi agerar med respekt, öppenhet och ärlighet.

 

Skicka din spontanansökan till work@grandlundia.seBoka rum

Boka bord
Boka bord
Välj ett av alternativen nedan